Tuyển Dụng

TUYỂN KẾ TOÁN

TUYỂN KẾ TOÁN

ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM
CẦN TUYỂN 2 KỸ THUẬT VI TÍNH- CAMERA

CẦN TUYỂN 2 KỸ THUẬT VI TÍNH- CAMERA

BIẾT CHUYÊN MÔN VỀ MÁY VI TÍNH CAMERA
TUYỂN THỢ ĐIỆN

TUYỂN THỢ ĐIỆN

TUYỂN THỢ ĐIỆN